โรงเรียนวัดพุฒ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379668

นครรัฐวาติกัน ทำความรู้จักเกี่ยวกับประเทศนครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกัน หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าวาติกัน เป็นรัฐเอกราชที่เล็กที่สุดในโลกทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร มีตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ในฐานะศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการบริหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก เดิมเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอิทรุสกันและดินแดนโรมัน ในศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ได้รับการรับรองในจักรวรรดิโรมัน และมหาวิหารของชาวคริสต์แห่งแรกถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาวาติกัน หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก รัฐสันตะปาปาก็กลายเป็นภูมิภาคที่ปกครองโดยสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งขยายไปทั่วอิตาลีตอนกลาง ในศตวรรษที่ 19 อิตาลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวในฐานะชาติ และผู้รักชาติชาวอิตาลีพยายามที่จะรวมดินแดนที่พูดภาษาอิตาลีทั้งหมด รวมทั้งรัฐสันตะปาปาเข้าไว้เป็นประเทศเดียว

นครรัฐวาติกัน

ในปี พ.ศ. 2472 สนธิสัญญาลาเตรันหรือที่รู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาลาเตรัน ได้รับการลงนามระหว่างสันตะสำนักและราชอาณาจักรอิตาลี สนธิสัญญานี้รับรองอธิปไตยของนครรัฐวาติกันในฐานะรัฐเอกราช นครรัฐวาติกันได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นนครรัฐอิสระ และสมเด็จพระสันตะปาปาได้รับการยอมรับว่าเป็นอธิปไตย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นครรัฐวาติกันยังคงเป็นกลางและทำหน้าที่เป็นสถานที่หลบภัยสำหรับผู้ที่หลบหนีความขัดแย้ง ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการลงนามสนธิสัญญาฉบับแก้ไขระหว่างวาติกันและรัฐบาลอิตาลี เพื่อชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐวาติกันและอิตาลีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นครรัฐวาติกันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 44 เฮกตาร์ 110 เอเคอร์ และล้อมรอบไปด้วยกรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการบริหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พิพิธภัณฑ์วาติกัน และพระราชวังเผยแผ่ศาสนา

ระบบการปกครองของนครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกันมีระบบการปกครองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานองค์ประกอบของระบอบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้ากับลำดับชั้นตามระบอบประชาธิปไตยและคณะสงฆ์ ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญของระบบการปกครองของนครรัฐวาติกัน

 • ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงทำหน้าที่เป็นกษัตริย์องค์สมบูรณาญาสิทธิราชย์แห่งนครรัฐวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกุมอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการทั้งหมดภายในนครรัฐวาติกัน และอำนาจของพระองค์นั้นสูงสุด
 • ธรรมชาติตามระบอบของพระเจ้า นครรัฐวาติกันถือเป็นเทวาธิปไตยเนื่องจากรัฐบาลมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับผู้นำทางศาสนาของคริสตจักรคาทอลิก สมเด็จพระสันตะปาปาไม่เพียงแต่เป็นประมุขแห่งรัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคริสตจักรคาทอลิกทั่วโลกอีกด้วย

ระบบการปกครองของนครรัฐวาติกัน

 • อำนาจบริหาร สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ของนครรัฐวาติกัน ผู้ว่าการนครรัฐวาติกันมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารนครรัฐในแต่ละวัน และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาในเรื่องฆราวาส
 • อำนาจนิติบัญญัติ นครรัฐวาติกันไม่มีหน่วยงานนิติบัญญัติอย่างเป็นทางการหรือผู้แทนที่ได้รับเลือก สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสร้างกฎหมายและข้อบังคับสำหรับนครรัฐวาติกันผ่านรัฐธรรมนูญเผยแผ่ศาสนา โมตู โพรปรีออส และพระราชกฤษฎีการูปแบบอื่นๆ
 • อำนาจตุลาการ ระบบตุลาการของนครรัฐวาติกันตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย Canon Law ของคริสตจักรคาทอลิก และบริหารงานโดยศาลวาติกันหลายแห่ง อำนาจตุลาการสูงสุดคือศาลสูงสุดของ Apostolic Signatura ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับฟังคำอุทธรณ์และดูแลให้มีการตีความกฎหมายอย่างเหมาะสม
 • คณะกรรมาธิการสันตะสำนัก คณะกรรมาธิการและสำนักงานสันตะปาปาหลายแห่งดูแลด้านการบริหารงานของนครรัฐวาติกันโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมาธิการสันตะปาปาแห่งนครรัฐวาติกัน และผู้ว่าราชการนครรัฐวาติกัน
 • การเป็นพลเมืองนครรัฐวาติกัน ความเป็นพลเมืองในนครรัฐวาติกันไม่ได้ได้มาโดยการเกิดหรือการสืบเชื้อสายมา แต่สมเด็จพระสันตะปาปาหรือเขตผู้ว่าการจะมอบให้แก่บุคคลที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในนครรัฐวาติกันหรือมีบทบาทเฉพาะภายในนครรัฐวาติกัน
 • ความสัมพันธ์ทางการทูต นครรัฐวาติกันรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ มีคณะทูตของตนเอง ซึ่งรู้จักกันในชื่อสันตะสำนัก ซึ่งดำเนินกิจการทางการฑูตและระหว่างประเทศในนามของวาติกัน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือแม้ว่านครรัฐวาติกันจะเป็นรัฐที่แยกจากกันและเป็นอิสระ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการบริหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก รัฐบาลของนครรัฐวาติกันสนองความต้องการของสันตะสำนักและคริสตจักรคาทอลิกเป็นหลัก และการปกครองของนครรัฐวาติกันดำเนินการตามกฎหมายพระศาสนจักรและคำสั่งของสมเด็จพระสันตะปาปา

สถานที่น่าสนใจในนครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกันแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็เป็นที่ตั้งของจุดสนใจมากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก ต่อไปนี้เป็นจุดสนใจที่โดดเด่นที่สุดในนครรัฐวาติกัน

 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Basilica di San Pietro หนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์และบาโรก ผู้เยี่ยมชมสามารถชื่นชมการตกแต่งภายในอันน่าทึ่ง ปีนโดมเพื่อชมทิวทัศน์มุมกว้างของกรุงโรม และเยี่ยมชมหลุมฝังศพของนักบุญปีเตอร์
 • จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ Piazza San Pietro จัตุรัสรูปไข่อันโดดเด่นด้านหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีชื่อเสียงในด้านการต้อนรับและการชุมนุมของสมเด็จพระสันตะปาปา ล้อมรอบด้วยเสาหินที่ออกแบบโดย Gian Lorenzo Bernini ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ้อมแขนของโบสถ์
 • พิพิธภัณฑ์วาติกัน Musei Vaticani พิพิธภัณฑ์เหล่านี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะและสมบัติทางประวัติศาสตร์จำนวนมหาศาลที่รวบรวมโดยคริสตจักรคาทอลิกมานานหลายศตวรรษ ไฮไลท์ ได้แก่ โบสถ์ซิสทีน ห้องราฟาเอล และแกลเลอรีแผนที่
 • โบสถ์ซิสทีน Cappella Sistina มีชื่อเสียงในด้านจิตรกรรมฝาผนังอันน่าทึ่งของ Michelangelo รวมถึง The Creation of Adam และ The Last Judgement โบสถ์ Sistine ยังเป็นที่ซึ่งการประชุมของสมเด็จพระสันตะปาปาจัดขึ้นเพื่อเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่
 • สวนวาติกัน Giardini Vaticani สวนที่มีภูมิทัศน์สวยงามเหล่านี้เป็นสถานที่หลีกหนีจากความวุ่นวายอันพลุกพล่านของนครรัฐวาติกัน มีทัวร์พร้อมไกด์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสำคัญของสวน

สถานที่น่าสนใจในนครรัฐวาติกัน

 • พระราชวังอัครสาวก พระราชวังอัครสาวกเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งรวมถึงห้องชุดของสมเด็จพระสันตะปาปาและห้องประกอบพิธีต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจบางส่วนของพระราชวัง Apostolic ได้ในทัวร์พร้อมไกด์
 • หอสมุดวาติกัน Biblioteca Apostolica Vaticana ก่อตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 5 ในศตวรรษที่ 15 หอสมุดวาติกันเป็นแหล่งรวบรวมต้นฉบับ หนังสือหายาก และเอกสารทางประวัติศาสตร์มากมาย การเข้าถึงมีจำกัด และโดยทั่วไปจะต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
 • หอจดหมายเหตุเผยแผ่ศาสนาวาติกัน Archivio Apostolico Vaticano หอจดหมายเหตุนี้เก็บบันทึกทางประวัติศาสตร์ของสันตะสำนัก รวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆ ของสันตะปาปา จดหมาย และเอกสารสำคัญอื่นๆ โดยปกติแล้วจะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม
 • ที่ทำการไปรษณีย์วาติกัน นักท่องเที่ยวสามารถส่งไปรษณีย์พร้อมแสตมป์ของนครรัฐวาติกัน และยังให้หนังสือเดินทางประทับตราไปรษณีย์ของนครรัฐวาติกันเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย
 • เสาโอเบลิสก์ของวาติกัน เสาโอเบลิสก์อียิปต์โบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ถูกนำไปยังกรุงโรมในรัชสมัยของจักรพรรดิคาลิกูลา และต่อมาได้ย้ายไปยังตำแหน่งปัจจุบันโดยสมเด็จพระสันตะปาปา Sixtus V ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16
 • สุสานวาติกัน สกาวี ใต้มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีสุสานโบราณที่เชื่อกันว่านักบุญเปโตรถูกฝังอยู่ ทัวร์พร้อมไกด์ช่วยให้เข้าถึงโบราณสถานแห่งนี้ได้
 • ซุ้มเซนต์ปีเตอร์ ของนักบุญเปโตร:ออกแบบโดย Gian Lorenzo Bernini หลังคาสีบรอนซ์หรูหรานี้ตั้งตระหง่านเหนือแท่นบูชาสูงของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะบาโรก
 • วาติกัน ปินาโคเตกา หอศิลป์แห่งนี้มีคอลเลกชันภาพวาดที่น่าประทับใจตั้งแต่ยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 19 รวมถึงผลงานของราฟาเอล,เลโอนาร์โด ดา วินชี และคาราวัจโจ

การเยี่ยมชมนครรัฐวาติกันมอบโอกาสพิเศษในการสำรวจมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์อันยาวนานของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก และบทบาทของคริสตจักรในประวัติศาสตร์โลก

วัฒนธรรมทางสังคมของนครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการบริหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีวัฒนธรรมทางสังคมที่โดดเด่นซึ่งมีรากฐานมาจากอัตลักษณ์ทางศาสนาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการของวัฒนธรรมทางสังคมในนครรัฐวาติกัน

 • การอุทิศตนทางศาสนา ศาสนาเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมทางสังคมของนครรัฐวาติกัน ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนส่วนใหญ่เป็นชาวคาทอลิก และการอุทิศตนทางศาสนาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน ปฏิทินสังคมของเมืองคั่นด้วยพิธีทางศาสนา พิธีมิสซา และกิจกรรมพิธีกรรมพิเศษ
 • การเข้าเฝ้าและการอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปา นครรัฐวาติกันเป็นเจ้าภาพการเข้าเฝ้าและอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประจำในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ การชุมนุมเหล่านี้เปิดโอกาสให้ชาวคาทอลิกและผู้มาเยือนได้รับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาและฟังคำสอนของพระองค์
 • การแสวงบุญ นครรัฐวาติกันเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้แสวงบุญหลายล้านคนจากทั่วโลกที่มาแสดงความเคารพต่อความสำคัญทางจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ของเมือง ผู้แสวงบุญมักสวดมนต์ ไตร่ตรอง และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในระหว่างการเยือน

วัฒนธรรมทางสังคมของนครรัฐวาติกัน

 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แม้ว่านครรัฐวาติกันจะเป็นรัฐเล็กๆ แต่ก็ยินดีต้อนรับผู้คนหลากหลายกลุ่มจากหลากหลายประเทศที่ทำงานและอาศัยอยู่ที่นั่น ความหลากหลายนี้รวบรวมบุคคลจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดบรรยากาศความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • ลำดับชั้นทางศาสนา โครงสร้างทางสังคมของนครรัฐวาติกันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลำดับชั้นทางศาสนาของคริสตจักรคาทอลิก สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอยู่ด้านบนสุดของลำดับชั้นนี้ ตามมาด้วยพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และคณะทางศาสนา ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง
 • การต้อนรับขับสู้ วาติกันมีชื่อเสียงในด้านการต้อนรับผู้มาเยือน รองรับนักท่องเที่ยว ผู้แสวงบุญ และนักการทูตที่มาทำกิจกรรมทางศาสนา การทูต และวัฒนธรรม
 • มรดกทางวัฒนธรรม อันยาวนานของวาติกันเป็นแหล่งความภาคภูมิใจและมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมทางสังคม เมืองนี้เป็นที่ตั้งของงานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุทางศาสนามากมาย ซึ่งได้รับการชื่นชมและอนุรักษ์ไว้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประวัติศาสตร์ของคริสตจักร
 • มารยาทและการแต่งกาย ผู้มาเยือนนครรัฐวาติกันจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเยี่ยมชมสถานที่ทางศาสนา โดยทั่วไปแล้วเราไม่แนะนำให้สวมเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น และเสื้อผ้าที่เปิดเผย ความสุภาพเรียบร้อยเป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อความสำคัญทางศาสนาของพื้นที่
 • กิจกรรมชุมชน นครรัฐวาติกันจัดกิจกรรมชุมชนต่างๆ รวมถึงนิทรรศการวัฒนธรรม คอนเสิร์ต และการชุมนุม กิจกรรมเหล่านี้มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาหรือวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนได้มารวมตัวกัน
 • สถาบันการศึกษา วาติกันมีสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมถึงมหาวิทยาลัย Pontifical Urban และมหาวิทยาลัย Pontifical Gregorian ซึ่งนักศึกษาและนักวิชาการจากทั่วโลกได้ศึกษาเทววิทยา ปรัชญา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษาอิตาลี เป็นภาษาราชการของนครรัฐวาติกัน แต่มีการใช้ภาษาละตินในเอกสารทางการและบริบทพิธีกรรมหลายฉบับ สภาพแวดล้อมที่พูดได้หลายภาษาของวาติกันหมายความว่าผู้พักอาศัยและผู้มาเยือนจำนวนมากพูดได้หลายภาษา
 • ค่านิยมแบบอนุรักษนิยม นครรัฐวาติกันยึดมั่นในค่านิยมทางสังคมแบบดั้งเดิมและแบบอนุรักษนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว การแต่งงาน และเรื่องเพศ คำสอนและหลักศีลธรรมของคริสตจักรคาทอลิกมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณค่าเหล่านี้

วัฒนธรรมทางสังคมของนครรัฐวาติกันมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับอัตลักษณ์ทางศาสนาและมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่นี่ทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งการไตร่ตรองทางจิตวิญญาณ การแสวงบุญ และความจงรักภักดีต่อชาวคาทอลิกทั่วโลก ขณะเดียวกันก็โอบรับชุมชนที่หลากหลายของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนที่มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ที่นี่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการบริหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยดึงดูดผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน สถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ และโครงสร้างของรัฐบาลที่มีเอกลักษณ์ นครรัฐวาติกันนำเสนอภาพรวมของความศรัทธา วัฒนธรรม และการทูตในระดับโลก ไม่ว่าคุณกำลังสำรวจงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือเข้าร่วมในการเข้าเฝ้าของสมเด็จพระสันตะปาปา นครรัฐวาติกันยังคงเป็นจุดศูนย์รวมของการแสดงความเคารพและความหลงใหลสำหรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนครรัฐวาติกัน

1. นครรัฐวาติกันกันเป็นประเทศหรือไม่

ใช่ นครรัฐวาติกันเป็นนครรัฐอิสระและหน่วยงานอธิปไตย เป็นทั้งประเทศที่เล็กที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาตามพื้นที่และเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการบริหารของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก

2. ใครคือผู้นำนครรัฐวาติกัน

ผู้นำนครรัฐวาติกันคือสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำทางจิตวิญญาณของคริสตจักรคาทอลิกและเป็นประมุขแห่งรัฐของวาติกัน ในการอัปเดตความรู้ครั้งล่าสุดของฉันในเดือนกันยายน 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสคือพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน

3. ใครสามารถเยี่ยมชมนครรัฐวาติกันได้บ้าง

ใช่ นครรัฐวาติกันเปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าชมได้ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พิพิธภัณฑ์วาติกัน โบสถ์ซิสทีน และสถานที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อกำหนดในการแต่งกายสำหรับการเข้าสู่สถานที่ทางศาสนาบางแห่ง

4. นครรัฐวาติกันเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีหรือไม่

ไม่ นครรัฐวาติกันเป็นนครรัฐอิสระที่ล้อมรอบด้วยกรุงโรม ประเทศอิตาลี แม้ว่าจะตั้งอยู่ทางภูมิศาสตร์ภายในกรุงโรม แต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอิตาลี มีรัฐบาล ระบบกฎหมาย และความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศเป็นของตนเอง

5. นครรัฐวาติกันสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างไร

นครรัฐวาติกันสร้างรายได้จากแหล่งต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยว การขายแสตมป์และเหรียญกษาปณ์ การบริจาคจากชาวคาทอลิกทั่วโลก เพนนีของปีเตอร์ และการลงทุน นอกจากนี้ยังมีสำนักพิมพ์ของตนเอง สถานีวิทยุ วิทยุวาติกัน และสถานีโทรทัศน์ วาติกันมีเดีย ที่มีส่วนช่วยสร้างรายได้

คุณสามารถติดตามข่าวสาร นานาสาระ เรื่องราวดีๆ ได้เลยที่นี่