โรงเรียนวัดพุฒ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379668

ภูมิคุ้มกัน อธิบายเกี่ยวกับระบบของภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเรา

ภูมิคุ้มกัน จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อย่างไร ภูมิคุ้มกันเป็นความสามารถของร่างกาย ในการต่อต้านการติดเชื้อต่างๆ เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้กับหลายๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โรคตามฤดูกาลกำเริบ ปัญหาของ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นรุนแรงแค่ไหน ระบบป้องกันนี้ต้องการการแทรกแซงจากภายนอกหรือไม่ ลองทำความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มเติม ภูมิคุ้มกันของมนุษย์คืออะไร ในการเริ่มต้นจำเป็นต้องกำหนดอย่างชัดเจนว่า อะไรคือภูมิคุ้มกันของมนุษย์

ในทางการแพทย์แนวคิดของภูมิคุ้มกัน หมายถึงการทำงานร่วมกันของอวัยวะ และระบบต่างๆของร่างกายเพื่อป้องกันโรคต่างๆ และต่อต้านสารแปลกปลอมที่แทรกซึมเข้าไปแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน

การติดเชื้อ ในธรรมชาติที่หลากหลายที่สุด มันรวมอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่ปกป้องร่างกายมนุษย์จากเซลล์ และสารแปลกปลอมที่แทรกซึมจากสภาพแวดล้อมภายนอก ในโครงสร้างและรูปแบบการทำงาน ระบบภูมิคุ้มกันเปรียบได้กับระบบประสาทส่วนกลาง

ทั้งคู่มีอวัยวะหลักและอวัยวะเสริม ซึ่งช่วยให้พวกเขาตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งได้รับจากตัวรับพิเศษจำนวนมาก ภูมิคุ้มกันของมนุษย์แสดงโดยไขกระดูก ลิงค์หลักของระบบภูมิคุ้มกัน เช่นเดียวกับ

ระบบน้ำเหลือง ม้าม ตับ ลิงค์เสริม ควรสังเกตว่าเม็ดเลือดขาว มีบทบาทสำคัญในเซลล์ภูมิคุ้มกัน พวกมันแสดงอาการต่างๆของระบบภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่การสร้างแอนติบอดีในเลือด ไปจนถึงการสังเคราะห์เม็ดเลือดขาวชนิดอื่น

ภูมิคุ้มกันของมนุษย์เป็นพื้นฐานในการป้องกันโรค โดยปกติแล้วภูมิคุ้มกันของบุคคล จะทำงานเหมือนนาฬิกาที่ปรับละเอียด และสามารถรับมือกับการติดเชื้อ และอิทธิพลด้านลบของสิ่งแวดล้อมได้ ภารกิจหลัก

คือการรับรู้ กำจัด และกำจัดสิ่งแปลกปลอม และผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว ที่เป็นผลมาจากโรคติดเชื้อ และการอักเสบออกจากร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับสารติดเชื้อ สารก่อโรคที่มาจากพืชและสัตว์ โรคเชื้อราและสารก่อภูมิแพ้ พวกมันยังถูกมองว่าเป็นภัยต่อร่างกาย

จากเซลล์ปกติที่เสื่อมไปเป็นเซลล์มะเร็ง งานหลักของระบบภูมิคุ้มกัน คือการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น และรับประกันความสมบูรณ์ ของสภาพแวดล้อมภายในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและทำงานได้เต็มที่ สามารถ

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ เกือบทั้งหมดในร่างกายได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ในยุคของเรามีคนไม่มากนัก ที่มีกองกำลังป้องกันเช่นนี้ โดยเฉพาะในหมู่ประชากรในเมืองใหญ่ ดังนั้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ วิธีการหลักที่นำไปสู่การจัดตั้งงาน ได้แก่ การกำจัดปัจจัยแวดล้อม ที่อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการที่เหมาะสมและสมดุล การแข็งตัว

ภูมิคุ้มกัน

ของร่างกาย การป้องกันความเครียด วิธีการทางการแพทย์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตาม คำถามยังคงอยู่ ทุกคนจำเป็นต้องพยายามเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันหรือไม่ ความปรารถนาตามธรรมชาติที่ จะไม่ป่วยเป็นหวัดไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยล้าเรื้อรัง

และอ่อนแอนั้นมีอยู่ในตัวบุคคล แพทย์กล่าวว่าเป็นที่ยอมรับได้ สำหรับผู้ใหญ่ที่จะสัมผัสกับโรคไวรัส ทางเดินหายใจเฉียบพลันปีละหลายครั้ง และไม่จำเป็นต้องเสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยความช่วยเหลือของยาหรือ

วิธีการอื่น หากคนๆ 1 มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นหวัดบ่อยๆ บางทีระบบภูมิคุ้มกันก็ควรจะแข็งแรงขึ้น ก่อนอื่นคุณต้องติดต่อนัก ภูมิคุ้มกัน วิทยา ซึ่งจะทำการตรวจที่จำเป็น และช่วยให้คุณทราบว่า เหตุใดการป้องกันของร่างกายจึงทำงานผิดปกติ

และให้คำแนะนำทางการแพทย์ การใช้ยาด้วยตนเองอาจเป็นอันตรายต่อทั้งร่างกายโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ควรคำนึงถึงพฤติกรรม และวิถีชีวิตหลายอย่างของเรา สามารถเพิ่ม

ความไวต่อการเป็นหวัดได้อย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การปราบปรามระบบภูมิคุ้มกัน เหล่านี้รวมถึงการบริโภคของหวานมากเกินไป ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า การบริโภคน้ำตาลรบกวน การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว และการต่อสู้กับเชื้อโรคที่ติดเชื้อ

ขาดน้ำในอาหารประจำวัน เป็นน้ำที่ช่วยขับสารพิษ และของเน่าเสียออกจากร่างกายได้ทันท่วงที คุณต้องให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดประมาณ 2 ลิตรต่อวัน น้ำหนักเกิน มันก่อให้เกิดปัญหากับระบบหลอดเลือด หัวใจ

ไต และอวัยวะอื่นๆนำไปสู่ความผิดปกติทางอารมณ์ ซึมเศร้า เครียด ทั้งหมดนี้ขัดขวางการทำงานปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และก่อให้เกิดการยับยั้ง การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน คุณภาพน้ำดื่มไม่ดี มีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพอย่างระมัดระวัง

และใช้วิธีการทำความสะอาดที่มีอยู่ ความแห้งกร้านของเยื่อเมือกของจมูก การทำงานปกติของมัน คือการป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่ในท้องถิ่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาความชื้น ที่จำเป็นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูร้อน ความเครียดเป็นเวลานาน ที่บุคคลประสบในที่ทำงาน ทำให้กลไกการป้องกันอ่อนแอลง และต้องมีการแทรกแซงจากภายนอกอย่างจริงจัง ผลของโภชนาการต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การสนับสนุนภูมิคุ้มกันที่เชื่อถือได้ที่สุด

คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกาย อาหารที่ถูกต้องจะต้องเป็นเศษส่วน 4 หรือ 5 มื้อต่อวัน เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เอง ผลิตสารประกอบโปรตีนเพื่อต่อสู้กับสารติดเชื้อต่างๆ จึงต้องการโปรตีนที่สมบูรณ์

ในอาหาร การขาดมันทำให้การผลิตอินเตอร์ฟีรอนลดลง และการยับยั้งการทำงานป้องกันของร่างกาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรับประทานอาหารตามลำดับ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ร่างกายสามารถประมวลผล และดูดซึมโปรตีนได้อย่างเต็มที่ นักโภชนาการจึงแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโปรตีนเป็นอาหารเช้าเป็นหลัก

บทความที่น่าสนใจ : มะเร็งเม็ดเลือดขาว อธิบายเกี่ยวกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน